Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η Pernod Ricard, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα (όπως τις ιστοσελίδες μας, τις εφαρμογές μας για κινητά, τις σελίδες μας στα κοινωνικά δίκτυα, τυχόν ηλεκτρονικές φόρμες για εγγραφή στις εκδηλώσεις μας, κ.λπ.) ή επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς η

Αφετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « PERNOD RICARD ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, η oπoία έχει έδρα στην Μυτιλήνη επί της παρόδου Ναυμαχίας Έλλης 119 και διατηρεί υποκατάστημα στην Παλλήνη Αττικής επί της Λ. Ανθούσας, με ΑΦΜ 094276237, ΔΟΥ Μυτιλήνης, νομίμως εκπροσωπούμενη  σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, (αποκαλούμενη ως «Pernod Ricard» «Εμείς» ή «μας»), συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω οποιουδήποτε ψηφιακού μέσου που διαχειρίζεται η Pernod Ricard (εφεξής «Ψηφιακά Μέσα»).

Θέματα

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε;

2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;

3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;

4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

6. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε παραλήπτες που βρίσκονται σε άλλες χώρες και γιατί;

7. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

8. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα;

10. Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

11. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή;

12. Αλλαγές στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων


1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε;

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 κατωτέρω και κάθε φορά που συμμετέχετε σε κάποια από τις λειτουργίες ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Ψηφιακά μας Μέσα.

Οι τύποι και ο όγκος των πληροφοριών που συλλέγονται για τις προαναφερθείσες λειτουργίες και υπηρεσίες μπορεί να ενημερώνονται και να διαφέρουν ανάλογα με τις δραστηριότητες της Pernod Ricard.

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να κάνουμε χρήση διαφόρων τεχνολογιών συλλογής και παροχής πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης των Ψηφιακών μας Μέσων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες των Ψηφιακών μας Μέσων, που μπορούμε να λάβουμε από τρίτους, όπως η Google ή τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιείτε (εφεξής «Πληροφορίες Χρήσης»).  Οι Πληροφορίες Χρήσης μπορεί να αφορούν τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, την ώρα που τις βλέπετε, τις πληροφορίες ποτών ή άλλο περιεχόμενο που επισκεφτήκατε, σε ποια γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών πληροφοριών που αφορούν εσάς (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα, εφόσον υπάρχουν) και ποιες σελίδες επισκεφτήκατε πριν δείτε την τρέχουσα σελίδα, κ.λπ.


2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ανίχνευσης;

Η Pernod Ricard χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανίχνευσης, όπως cookies, διευθύνσεις IP ή αρχειοφάκελο καταγραφής (log file). Οι τεχνολογίες ανίχνευσης μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τα Ψηφιακά μας Μέσα στις προσωπικές σας ανάγκες.

- Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τα Ψηφιακά μας Μέσα, καθώς και τα προσφερόμενα εργαλεία και υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους. Με τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται βάσει νόμου, τα Ψηφιακά μας Μέσα χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (εφεξής «cookies»). Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στη συσκευή σας και εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, όπως την αποτελεσματική πλοήγηση μεταξύ σελίδων, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας και τη γενικότερη βελτίωση της εμπειρίας σας. Η χρήση cookies στα Ψηφιακά μας Μέσα επιτρέπει σε εσάς να απολαμβάνετε με απρόσκοπτο τρόπο τη σελίδα μας και σε εμάς να αναλύουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε στον σύνδεσμο [Pernod Ricard Cookies Policy].

- Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για τον εντοπισμό του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Ίντερνετ. Μπορεί να παρακολουθούμε τις διευθύνσεις IP για τους ακόλουθους -μεταξύ άλλων- λόγους: (i) την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων, (ii) τη διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, (iii) τον περιορισμό της πρόσβασης στα Ψηφιακά μας Μέσα ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή συμβατικούς περιορισμούς, και (iv) την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Ψηφιακά μας Μέσα,

- Εμείς (ή κάποιο τρίτο μέρος για λογαριασμό μας) μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες με τη μορφή log files, που καταγράφουν τη δραστηριότητα στα Ψηφιακά μας Μέσα και συλλέγουν στατιστικά σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων) (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης ενός χρήστη και το λειτουργικό του σύστημα, (ii) πληροφορίες σχετικά με τη συνεδρία ενός χρήστη (όπως η διεύθυνση URL από την οποία προέρχονται, την ημερομηνία και την ώρα που επισκέφτηκαν τα Ψηφιακά μας Μέσα και ποιες σελίδες επισκέφτηκαν στα Ψηφιακά μας Μέσα και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή clickstream. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε στο log file για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ και συλλογής δημογραφικών στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Τα log files χρησιμοποιούνται μόνο εσωτερικά και δεν συνδέονται με κάποιον συγκεκριμένο χρήστη.


3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και επί ποίας νομικής βάσης;

Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς:

- Για να ανταποκριθούμε σε αίτημα υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης

Κατά την εγγραφή σας στα Ψηφιακά μας Μέσα (εφαρμογή για κινητά, ιστοσελίδες, κοινωνικά μέσα, κ.λπ.), τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν τις σχετικές λειτουργίες και υπηρεσίες στις οποίες είστε συνδρομητές και για να σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια που συνήθως συνοδεύονται από την εγγραφή σας (π.χ. λήψη επιλεχθεισών ενημερώσεων κατά τη στιγμή της εγγραφής σας, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, συμμετοχή σε κληρώσεις, κ.λπ.).

- Όταν αγοράζετε προϊόντα από τις ιστοσελίδες μας: χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστούμε την παραγγελία σας και να παραδώσουμε τα προϊόντα.

- Για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τις συναλλαγές σας ή εταιρικά νέα: (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης κατά την εγγραφή σας ή την κατάργηση εγγραφής από μια συγκεκριμένη δραστηριότητα), καθώς και ορισμένες ανακοινώσεις σχετικές με προσφερόμενες υπηρεσίες (π.χ. ειδοποιήσεις σχετικά με τις ενημερώσεις περί απορρήτου, λειτουργιών ή προγραμμάτων που δεν προσφέρονται πλέον, αλλαγές στις πολιτικές μας σχετικά με τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες ή τις πολιτικές τεχνικής υποστήριξης ή σε άλλες σχετικές αλλαγές).

- Για να σας στέλνουμε προωθητικές ενημερώσεις εφόσον έχετε συναινέσει:

 • Εκτός από τον λόγο για τον οποίο υποβάλλατε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορεί επίσης να σας δοθεί η δυνατότητα (μέσω πλαισίου επιλογής ή με άλλο τρόπο) να χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μια δραστηριότητα ή υπηρεσία διαφορετική από την κύρια δραστηριότητα ή υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε σε διαγωνισμό ή άλλη προώθηση, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία ή σε ειδοποιήσεις από τα Ψηφιακά μας Μέσα που φιλοξενούν την προώθηση ή από άλλες ιστοσελίδες. Εάν επιλέξετε να λάβετε αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας τις παρέχουμε.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Αποστολή σε φίλο»: αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά για την αποστολή της επικοινωνίας και δεν διατηρούνται περαιτέρω από εμάς, βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

 • Όταν χρησιμοποιείτε QR Code ή ισοδύναμη λειτουργία που εμφανίζεται στα προϊόντα της Pernod Ricard: χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα όπου εμφανίζεται ο κωδικός QR ή η ισοδύναμη λειτουργία ή για άλλα προϊόντα.- Γιατί η Pernod Ricard επιθυμεί πραγματικά να σας εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

  • Με την επιφύλαξη της συναίνεσής σας, όταν είναι απαραίτητο, ενδέχεται μερικές φορές να συνδυάσουμε, ενημερώσουμε ή βελτιώσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Ψηφιακών μας Μέσων, με δεδομένα που λαμβάνουμε από εξωτερικά αρχεία ή από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδυάσουμε καθαρά δημογραφικές πληροφορίες ή πληροφορίες έρευνας (π.χ. ηλικία, φύλο, πληροφορίες για τα νοικοκυριά και άλλα ενδιαφέροντα, κ.λπ.) που δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, με προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των προσφορών μας (όπως κατά την εγγραφή στο σύστημα).

  • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις παραπάνω αναφερόμενες πληροφορίες ή/και δημογραφικά δεδομένα για λόγους εσωτερικού μάρκετινγκ ή για δημογραφικές μελέτες και να βελτιώνουμε συνεχώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών σας. Ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Σχόλια ή ερωτήσεις μέσω της φόρμας «Επικοινωνήστε μαζί μας» και του συστήματος αναφοράς συμμόρφωσης «Ενημερώστε μας»: εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για να δοθεί απάντηση στο σχόλιο ή την ερώτησή σας.

  • Θα διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα παραμείνουν σωστά και ενημερωμένα και θα αποφύγουμε τις διπλές εγγραφές στη βάση δεδομένων μας, επαληθεύοντας κάθε μία από τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς ή/και τις θυγατρικές μας, ώστε να διαπιστώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα παραμένουν σωστά ή αν χρειάζεται να συμπληρωθούν ή ενημερωθούν με πρόσθετες πληροφορίες.

  • Μπορούμε να δημιουργήσουμε το προφίλ σας παρακολουθώντας τις κινήσεις περιήγησής σας στα Ψηφιακά μας Μέσα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις, να επικεντρωθούμε στα ενδιαφέροντά σας και να προσαρμόσουμε τις προωθητικές μας ενέργειες στο προφίλ σας, εκτός αν είστε αντίθετοι με τους όρους που εμφανίζονται στο Άρθρο 9 αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. 

Η Pernod Ricard μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης ενός συμβολαίου (π.χ. αποφυγή παράνομων πληρωμών) ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Λάβετε υπόψη ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικά μέτρα, όπως ελαχιστοποίηση των δεδομένων, εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία ενός προφίλ. Καλείστε να εκφράσετε την άποψή σας μέσω του δικαιώματος πρόσβασης που περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης απόφασης, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στην Ενότητα 12 παρακάτω.


4. Τι συμβαίνει εάν δεν επιθυμείτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εάν επιλέξετε να μην υποβάλετε Προσωπικά Δεδομένα όταν σας ζητηθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετάσχετε σε ορισμένες δραστηριότητες και εξατομικευμένες λειτουργίες, ενώ οι υπηρεσίες των Ψηφιακών μας Μέσων και ειδικών προσφορών μπορεί να είναι περιορισμένες. Για παράδειγμα, εάν δε θέλετε να καταχωρήσετε το email σας, δε θα μπορείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή να εγγράφετε με άλλο τρόπο στα Ψηφιακά μας Μέσα. Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στα Ψηφιακά μας Μέσα και να μάθετε περισσότερα για την Pernod Ricard και τα προϊόντα μας, δεν χρειάζεται να μας δώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώνουμε πάντα για τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να επωφεληθείτε από μια υπηρεσία.


5. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί;

 • Εντός του Ομίλου της Pernod Ricard

Η Pernod Ricard μπορεί να κοινοποιήσει, για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3, τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του ομίλου της Pernod Ricard και των θυγατρικών της διεθνώς.

 • Με τρίτα μέρη

Η Pernod Ricard μπορεί επίσης να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, αλλά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για λόγους μάρκετινγκ, εάν συναινέσετε.

 • Για λόγους υποστήριξης: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή εργολάβους, για να υποστηρίξουμε τις εσωτερικές λειτουργίες των Ψηφιακών Μέσων μας και για να μας βοηθήσουν στη διαχείρισή τους ή στις διάφορες λειτουργίες, προγράμματα και προωθήσεις που είναι διαθέσιμες σε αυτά. Οποιοδήποτε τρίτο μέρος θα παρέχει ανά πάσα στιγμή τα ίδια επίπεδα ασφαλείας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως η Pernod Ricard και, όπου απαιτείται, θα δεσμεύεται από νομική συμφωνία για να διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα ιδιωτικά, ασφαλή και να τα επεξεργαστεί μόνο υπό τις συγκεκριμένες οδηγίες της Pernod Ricard.

 • Για κοινά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και διαφημιστικούς σκοπούς: Όταν διοργανώνουμε ένα κοινό ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή προωθητική ενέργεια στα Ψηφιακά μας Μέσα με άλλη εταιρεία, οργανισμό ή άλλο αξιόπιστο τρίτο μέρος και, στο πλαίσιο αυτού του γεγονότος, συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί να προωθήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον συνεργάτη ή χορηγό μας, εφόσον συναινέσετε, όπου αυτό απαιτείται. Εάν τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από (ή προωθούνται σε) άλλη εταιρεία εκτός από την Pernod Ricard στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, θα σας ενημερώσουμε σχετικά τη στιγμή που αυτά συλλέγονται.

 • Για λόγους νομικής προσφυγής και ασφάλειας: Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα αν το απαιτεί ο νόμος ή αν, κατά την κρίση μας και καλή τη πίστει, μια τέτοια ενέργεια είναι λογικώς αναγκαία για να συμμορφωθούμε με νομικές διαδικασίες, να ανταποκριθούμε σε τυχόν αξιώσεις ή να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή τα δικαιώματα της εταιρείας μας, των πελατών μας ή του κοινού.

 • Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς ολόκληρης ή μέρους της Pernod Ricard από άλλη εταιρεία ή στην περίπτωση που η Pernod Ricard θα πωλούσε ή θα διέθετε το σύνολο ή μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούνται από την Pernod Ricard, συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Ομοίως, τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να προωθηθούν στο πλαίσιο εταιρικής αναδιοργάνωσης, διαδικασίας αφερεγγυότητας ή άλλου παρόμοιου γεγονότος, εφόσον επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

6. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε παραλήπτες που βρίσκονται σε άλλες χώρες και γιατί;

Η Pernod Ricard είναι μια παγκόσμια εταιρεία και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να προωθούνται εκτός συνόρων. Μπορεί να προωθούνται σε χώρες με διαφορετικό επίπεδο νόμων για την προστασία των δεδομένων από αυτό που υπάρχει στη χώρα από την οποία έχετε υποβάλει τα δικά σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να προωθηθούν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών του ομίλου Pernod Ricard που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Η Pernod Ricard λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων τόσο κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, όσο και στη χώρα που τα λαμβάνει, εφαρμόζοντας συμβατικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι κύριοι πάροχοι υπηρεσιών μας για τη λειτουργία των Ψηφιακών Μέσων μας είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών εφαρμόζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και βασίζεται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται επίσης από σύμβαση που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας απορρήτου και απαιτεί (μεταξύ άλλων διατάξεων) από αυτούς όπως ενεργούν μόνο με οδηγίες της Pernod Ricard και εφαρμόζουν όλα τα τεχνικά μέτρα που είναι απαραίτητα σε συνεχή βάση για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

7. Για πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας στέλνετε μέσω των Ψηφιακών Μέσων μας στις βάσεις δεδομένων μας, για όσο ο λογαριασμός σας είναι ενεργός, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μαζί σας ή ανάλογα με τις ανάγκες σας, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή για να επιλύσουμε προβλήματα και να παρέχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την αντίστοιχη εσωτερική μας διαδικασία, όπως αυτό απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας.

Συνεπώς, μπορεί να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακόμα και αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Pernod Ricard ή τα Ψηφιακά μας Μέσα, σύμφωνα με το καθεστώς των περιορισμών.

8. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Pernod Ricard λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων που συλλέγονται από αυτήν την ιστοσελίδα και τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, τις ακόλουθες: (i) στην αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό και τα οποία είναι προσβάσιμα μόνο από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Pernod Ricard και από τους αντιπροσώπους και τους εργολάβους μας και (ii) στην επαλήθευση των ταυτοτήτων των εγγεγραμμένων χρηστών, προτού μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με αυτούς.


9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

 • Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή, ελλιπή ή παλαιά.

 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων (i) εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων, (ii) έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά βάσει της συναίνεσης αυτής, (iii) αν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, (iv) αν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι παράνομη, (v) αν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση έχει η Pernod Ricard. Η Pernod Ricard θα λάβει εύλογα μέτρα για να ενημερώσει τις άλλες οντότητες του ομίλου Pernod Ricard για μια τέτοια διαγραφή.

 • Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας (i) σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των Προσωπικών σας Δεδομένων, ώστε να επιτρέψετε στον Pernod Ricard να ελέγξει την ακρίβειά τους, (ii) εάν επιθυμείτε να περιορίσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αντί να τα διαγράψετε, παρά το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι παράνομη, (iii) εάν επιθυμείτε η Pernod Ricard να αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα επειδή το χρειάζεστε για την υπεράσπισή σας στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων (iv) εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία, αλλά αν η Pernod Ricard διεξάγει έλεγχο για να ελέγξει εάν έχει νόμιμους λόγους για μια τέτοια επεξεργασία, μπορεί να υπερισχύσει των δικών σας δικαιωμάτων, (v) εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Pernod Ricard.

 • Μπορείτε να ζητήσετε τη δυνατότητα μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων που μας δώσατε, ιδίως εάν η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

 • Έχετε πάντα την επιλογή να μην μοιραστείτε μαζί μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν το επιλέξετε αυτό, μπορεί οι λειτουργίες και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι περιορισμένες.

 • Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς, ακόμα και για σκοπούς εσωτερικού μάρκετινγκ βάσει του προφίλ σας.

Σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, έχετε επίσης το δικαίωμα να δώσετε γενικές ή συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική μετά τον θάνατό σας.


10. Πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Η ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω της νόμιμης ηλικίας για κατανάλωση αλκοόλ (εφεξής «Ανήλικοι»), επομένως δεν συλλέγουμε εκουσίως προσωπικά δεδομένα για ανήλικους. Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών για να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες και συναλλαγές στα Ψηφιακά μας Μέσα. Εάν ενημερωθούμε ή μάθουμε ότι ένας Ανήλικος έχει υποβάλει Προσωπικά Δεδομένα μέσω των Ψηφιακών Μέσων μας, θα διαγράψουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα.


11. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με την αρμόδια Εποπτική Αρχή;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

PERNOD RICARD ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ,
Μυτιλήνη, Ναυμαχίας Έλλης 119
Υποκατάστημα Παλλήνη Αττικής επί της Λ. Ανθούσας,
Ελλάδα

 ή στέλνοντας email στη διεύθυνση: prhellas@pernod-ricard.com

Δια της παρούσης επίσης ενημερώνεστε ότι μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεστε, εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Pernod Ricard.


12. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μας υπόκειται σε διαρκή επανεξέταση και ανάλογες ενημερώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Μάιο του 2018.

 

1623060251275162