2014

Το ούζο ΜΙΝΙ επιστρέφει στο νησί προέλευσής του, τη Μυτιλήνη και επανασυνδέεται 
με τις ρίζες του, εξιστορώντας τη διαδρομή του μέσα από τη συλλεκτική, καλοκαιρινή έκδοση του 2014.



Κυκλοφόρησε σε 4 διαφορετικά εικαστικά εμπνευσμένα από:

• τη Μυτιλήνη - γενέτειρα του ούζου ΜΙΝΙ


• τη συνταγή και τα συστατικά του


• τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο απολαμβάνεται το ούζο στο νησί της Μυτιλήνης και φυσικά…

• …την Ελλάδα, αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για το ούζο

1623060251275162