2014

Το ούζο ΜΙΝΙ επιστρέφει στο νησί προέλευσής του, τη Μυτιλήνη και επανασυνδέεται 
με τις ρίζες του, εξιστορώντας τη διαδρομή του μέσα από τη συλλεκτική, καλοκαιρινή έκδοση του 2014.Κυκλοφόρησε σε 4 διαφορετικά εικαστικά εμπνευσμένα από:

• τη Μυτιλήνη - γενέτειρα του ούζου ΜΙΝΙ


• τη συνταγή και τα συστατικά του


• τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο απολαμβάνεται το ούζο στο νησί της Μυτιλήνης και φυσικά…

• …την Ελλάδα, αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς και προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για το ούζο

1623060251275162